Vuxna - läsfrämjande och mångfald

Regionbiblioteket i Kalmar län arbetar för att alla vuxna, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Enligt bibliotekslagen 4§ och 5§ ska hänsyn tas till prioriterade grupper så som personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.

Regionbiblioteket arbetar särskilt för

  • att arbeta fram en strategi för läsfrämjande arbete för vuxna
  • att samordna läsfrämjande insatser
  • synliggöra litteraturen och författare i Kalmar län

Läs mer om läsfrämjande

Läs mer om mångfald

 

Nätverk
Vi har flera nätverk med olika inriktning där all bibliotekspersonal är välkommen att delta. 

 

Integrationsnätverk

Nätverket bildades i samband med projektet: Strategier för förbättrad integration på biblioteken.Nätverket har träffat en gång under 2018 för en genomgång och beskrivning av nuläget när det gäller folkbiblioteks arbete med integration och mångfald. Representanter berättade om vilka behov som finns i länet och om hur folkbiblioteken har lyckats med integrations fråga. Under träffen valds fyra personer för att jobba med strategi för prioriterade grupper för Region Kalmar län. Nätverket träffas en gång per året för erfarenhetsutbyte och för att diskutera aktuella frågor i ämnet integration och mångfald.

Till nätverket Integration anmäler du ditt intresse till Maud.

Arbetsgrupper
Vi arbetar med arbetsgrupper med 4-5 personer från olika bibliotek i länet. Gruppen arbetar ofta med frågor som bibliotekscheferna vill undersöka eller har beslutat om. Men gruppen kan även komma med förslag till chefsgruppen.

Arbetsgrupp Mångfald

Arbetsgruppen jobbar med att ta fram en strategi för prioriterade grupper för folkbiblioteken i Region Kalmar län. Gruppen består av fyra representanter från folkbiblioteken och en biblioteksutvecklare från Regionbiblioteket. Medverkande kommuner är Hultsfred, Nybro, Oskarshamn och Västervik. Vi har träffat 5 gånger hittills. Strategi arbetet är nästan klart.

 

  

Kontaktperson: Maud Salim

Mina sidor

Språk

Presentation av Maud

Region Kalmar län / Regionbiblioteket