Upphandlingar och avtal

Upphandlingar och avtal

Kalmar kommun

 • Medietransporter mellan Kalmar län och Blekinge/Kronoberg.
   Leverantör PostNord from mars 2020
 • Tidningar/Tidskrifter.
  Leverantör Prenax AB from 2019-11-01
 • DVD, musik, spel.
  Leverantör: Förlag Ett. 
  Kalmar kommun, avtalet förlängt till 2021-02-28. Kalmar kommun ska upphandla ny tjänst under hösten 2020

SKR

Region Kalmar

 • PressReader avtal för 2020 (Biblioteksutveckling står för kostnaden)
 • Regional inläsningstjänst, avtal med Kalmar kommun för 2020. (Biblioteksutveckling står för kostnaden)
 
 
 
 
 

 

 
 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

 • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
 • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
 • www.regionkalmar.se