Träffpunkt biblioteksplaner

Träffpunkt biblioteksplaner

Bakgrund 
Kommuner, regioner och Kungliga biblioteket har enligt bibliotekslagens 18 § i uppdrag att följa upp biblioteksplanerna. 

Syfte 
Träffpunkt biblioteksplaner är en möjlighet för de kommunala biblioteksorganisationerna att träffas, samtala och byta erfarenheter om biblioteksplanerna.

Målet 
Att lära, dela med sig och i dialog utveckla arbetet med att utveckla kommunernas biblioteksplaner.

Träffpunkt biblioteksplaner 2020
Tema skolbibliotek

Träffpunkt biblioteksplaner 2019
Hanna Carlsson, docent vid Linnéuniversitet, presenterade sin studie Styrdokumenten i vardagen: En undersökning av kulturpolitiska styr-dokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibliotek i fem skånska kommuner”.

 Utifrån Hannas presentation arbetade deltagarna i grupper om hur en process med framtagandet av en biblioteksplan kan se ut. 

Nedan en sammanfattning utifrån följande områden:

1. Framtagande 

2. Innehåll:  bild 1bild  2 

3. Genomförande 

4. Uppföljning 

 
 
 
 
 
 
 
 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se