Träffpunkt biblioteksplaner

Träffpunkt biblioteksplaner

Bakgrund Kommuner, regioner och Kungliga bibliotek har enligt bibliotekslagens 18 § i uppdrag att följa upp biblioteksplanerna.

Syfte Träffpunkt biblioteksplaner är en möjlighet för de kommunala biblioteksorganisationerna att träffas, samtala och byta erfarenheter om biblioteksplanerna.

Målet är att lära, dela med sig och i dialog utveckla arbetet med att utveckla kommunernas biblioteksplaner.

Träffpunkt biblioteksplaner 2019

Biblioteksutveckling bjöd in Hanna Carlsson, docent vid Linnéuniversitet, för att presentera sin studie ”Styrdokumenten i vardagen: En undersökning av kulturpolitiska styr-dokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibliotek i fem skånska kommuner”.
Utifrån Hannas presentation arbetade deltagarna i grupper om hur en process med framtagandet av en biblioteksplan kan se ut.

Nedan en sammanfattning utifrån följande områden:

1. Framtagande 
2. Innehåll  bild 1, bild  2 
3. Genomförande 
4. Uppföljning 

 
 
 
 
 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se