Styrdokument och protokoll

Styrdokument

Utgångspunkten för vår verksamhet är både nationella och regionala styrdokument:

Bibliotekslag (2013:801)
Regional biblioteksplan för Kalmar län 2017-2020
Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2012-2020
Kulturplan Kalmar län 2019-2022

 

Protokoll från chefsmöten

Chefsmöte 28 februari 2019

Chefsmöte 9 april 2019

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län