Förbättrad tillgänglighet

Fokusområdet förbättrad tillgänglighet handlar om samordning, utveckling och kvalitet för en likvärdig biblioteksverksamhet för alla på folkbiblioteken i Kalmar län. I enlighet med 2§ och 14§ i bibliotekslagen.

Just nu pågår en förstudie om fördjupad bibliotekssamverkan. E&Y har fått i uppdrag att undersöka detta och nedan kan ni läsa mer om förstudien


1. Syfte med förstudien


2. Uppdraget


3. Genomförande


4. Tidsplan

Presentation av Detlef

Mina sidor

Språk

Region Kalmar län / Regionbiblioteket