Stödjande strukturer

Fokusområdet förbättrad tillgänglighet handlar om samordning, utveckling och kvalitet för en likvärdig biblioteksverksamhet för alla på folkbiblioteken i Kalmar län. I enlighet med 2§ och 14§ i bibliotekslagen.

Just nu pågår en förstudie om fördjupad bibliotekssamverkan. E&Y har fått i uppdrag att undersöka detta och nedan kan ni läsa mer om förstudien


1. Syfte med förstudien


2. Uppdraget


3. Genomförande


4. Tidsplan

Presentation av Detlef

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län