Stödjande strukturer

Stödjande strukturer

 För att en regional samverkan kan genomföras behövs en stödjande struktur i form av gemensamma beslut och policyn, gemensamma avtal och upphandlingar: 

- Chefsmöten och gemensamma beslut
- Gemensamma upphandlingar och avtal
- Gemensamma policyn
- Träffpunkt biblioteksplaner

 

 

Riktlinjer för chefsmöten

Minnesanteckningar chefsmöten 

Upphandlingar och avtal 

Gemensamma policyn

Träffpunkt biblioteksplaner 

 

Kontaktperson Detlef Barkanowitz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se