Artiklar: visa en viss artikel

RELÄ - Regionen läser

 

Väcka lust att läsa genom idrott, musik, teater och andra skapande processer  

RELÄ – Regionen läser är ett regionalt initiativ för att möta det behov av förbättrad läsförmåga och läsförståelse som flera nationella och internationella rapporter har visat på.

RELÄ – Regionen läser vill betona vikten av samverkan mellan olika aktörer som verktyg för läsfrämjande arbete. Genom samarbete kan vi gemensamt nå och stödja fler nuvarande och framtida läsare.

RELÄ – Regionen läser vill bidra till lust att läsa genom att koppla ihop läsning med idrott, musik, teater och andra skapande processer.

Om projektet
RELÄ – Regionen läser är ett samverkansprojekt mellan bibliotek, fritidsgårdar, studieförbund, SISU - idrottsutbildarna och Länskulturen med läsfrämjande insatser. Projektet startade 15 mars 2015 och pågår under tre år. Tretton delprojekt har genomfört 150 olika aktiviteter med totalt 3650 deltagare det första projektåret. Samtliga delprojekt har lokalt förankrade projektplaner för att erbjuda läsfrämjande aktiviteter till vald målgrupp.

Under projektår två kommer ett tiotal delprojekt fortsatt utveckla arbetssätt och metoder samt bygga strukturer för implementering i respektive organisationer. Varje delprojekt har byggt på tidigare projektplan i en separat ansökan och där specificerat vilka insatser de vill genomföra projektår två.

RELÄ - Regionen läser ägs och drivs av Regionförbundet i Kalmar län och finansieras av medel från Kulturrådet, Regionbiblioteket i Kalmar län samt 1:1 medel från Regionförbundet i Kalmar län. Projektet möjliggör erfarenhetsutbyte mellan delprojekten och sprider goda exempel över kommungränserna så att delprojektens insatser och aktiviteter bidrar till ett regionalt lärande.

Mer information
Välkommen att kontakta projektledare AnnaSara Nilsson via telefon 0480-448794 eller mejla till annasara.nilsson@rfkl.se.

Här kan du läsa om de erfarenheter från projektet RELÄ som samlats i en metodbok.

Läs mer på RELÄ Bloggen

 

 

 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se