Artiklar: visa en viss artikel

Vi blir Region Kalmar län

Vi blir Region Kalmar län 

Den 1/1-19 går Regionförbundet och Landstinget ihop och blir Region Kalmar län. Syftet med regionbildningen är att stärka och utveckla Kalmar län. En gemensam region innebär ökad samordning och större kraft genom att koncentrera utvecklingsfrågorna till en myndighet. Människors hälsa och regionens utveckling är starkt beroende av varandra och som en gemensam organisation kan vi samlas och få mer kraft i dessa frågor. 

Detta medför att vi på Regionbiblioteket kommer att få nya kontaktuppgifter. Samtliga regionförbundets e-postadresser kommer att ändras. 
De nya adresserna blir: förnamn.efternamn@regionkalmar.se
Vi kommer att sitta fysiskt på Nygatan 34 fram till september 2019 men kommer från och med 1/1-19 att ha ny postadress.

Adress till Region Kalmar län:
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar
E-post: region@regionkalmar.se

 

Adress till Regional utvecklingsförvaltning:
Region Kalmar län
Regional utvecklingsförvaltning
Eventuell kontaktperson
Box 601
391 26 Kalmar
E-post: region@regionkalmar.se


Fakturaadress:
Fakturor
Region Kalmar län
Fakturaskanning
Box 601
391 26 Kalmar

 

Godsadress:
Region Kalmar län
Regional utvecklingsförvaltning
Eventuell kontaktperson
Nygatan 34
391 27 Kalmar 

Organisationsnumret blir 232100-0073. 
Vi ber er att uppdatera era register med regionens nya namn och kontaktuppgifter beroende på vilket ärende du har.

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län