Prioriterade grupper

Prioriterade grupper

Detta fokusområde handlar om att ta hänsyn till de personer som bibliotekslagen har definierat som prioriterade grupper. Vi jobbar långsiktigt tillsammans med biblioteken för att arbeta fram en strategi för dessa grupper. Med prioriterade grupper avser vi personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska samt barn och unga. Vi arbetar även med kompetensutveckling inom hbtq.

Vi jobbar med omvärldsbevakning och är engagerade i nätverk. Vi erbjuder utbildningsdagar, processledningstillfällen och workshop.

Bibliotekslagen  finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Lagen reglerar olika uppdrag och följande paragrafer 4 - 6, 8§ är centrala för de nämnda ansvarsområdena.

Läs mer om vårt arbete med nationella minoriteter

Läs mer om vårt arbete med funktionsnedsättning

Läs mer om vårt arbete med mångspråk

Nätverk för mångfald och integration
Nätverket  är till för att dela erfarenheter, få ny kunskap och lära känna varandra. Nätverket träffas en gång per året för att diskutera aktuella frågor i ämnet integration och mångfald. 

Vill du vara med anmäler du ditt intresse till Maud.

Vi har fler nätverk med olika inriktning där alla bibliotekspersonal är välkommen att delta. Du hittar information om nätverken under de respektive fokusområdena. 

 

Arbetsgrupp Mångfald
Arbetsgruppen jobbar med att ta fram en strategi för prioriterade grupper för folkbiblioteken i Region Kalmar län. Gruppen består av fyra representanter från folkbiblioteken och en biblioteksutvecklare från Biblioteksutveckling Region Kalmar län. Medverkande kommuner är Hultsfred, Nybro, Oskarshamn och Västervik.

Vi har flera arbetsgrupper inom olika områden med 4-5 personer från olika bibliotek i länet. Grupperna arbertar med frågor som bibliotekscheferena vill undersöka eller har beslutat om. Grupperna själva kan även komma med förslag till chefsgruppen

Läs mer om prioriterade grupper

Kontaktperson Maud Salim

 

 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se