Personal

Detlef Barkanowitz Semester 20190708-20190811
Naemi Carlsson Semester 20190705-20190806
Julia Sallander Semester 20190708-20190811
AnnaSara Nilsson Semester 20190708-20190805
Maud Salim Semester 20190701-20190805

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län