Information om bidrag och rekvirering

Information om bidrag och rekvirering

Här hittar du information om hur du söker eller rekvirerar pengar

Läslov och nationella minoriteter

Stärkta bibliotek

Digitala kampanjveckor 

Bidrag transportkostnader

 

 
 
 
 
 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se