Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hjälp

Så når vi fler

Den 21 Maj var det så dags för konferensen ”Så når vi fler!” i Linköping. En nationell konferens, om hur vi som biblioteksverksamhet kan arbeta för att integrera tillgängliga medier och nå ut till fler som är i behov av tillgänglig läsning än vi gör idag. En handfull morgonpigga deltagare från Kalmar län fanns på plats för att låta sig inspireras. Under dagen medverkade flera bibliotek som varit med i något av tre olika regionala samverkansprojekt. Syftet har varit att öka bibliotekets kunskaper om tillgängliga medier och hur de kan exponeras.

Veronika Nilsson jobbar som bibliotekarie på Kalmar Stadsbibliotek sammanfattar dagen. Läs mer här

Skapad: 2019-06-26

AnnaSara rapporterar från Umeå

Den 25-26 mars var AnnaSara på konferens i Umeå "Bilden av biblioteket!

Läs hennes rapport här!

Skapad: 2019-05-06

Rapport från eMedborgarveckan

Svensk biblioteksförening presenterar en rapport från höstens eMedborgarveckam, 3-9 oktober. Kalmar län finns med som ett exempel på hur samarbetet på länsnivå blivit mer genomgripande och regionalt koordinerat. Rapporten fungerar både som en dokumentation över vad som gjorts och som inspiration till vad som kan göras kommande år.

Skapad: 2016-11-16

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se