Artiklar: visa en viss artikel

 

Om Regionbiblioteket i Kalmar län

Regionbiblioteket är en del av Region Kalmar län

Regionbibliotekets uppdrag och mål enligt bibliotekslagen 11§
Främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller biblioteken som är verksamma i Kalmar län.

Regionbibliotekets mål
Regionbibliotekets mål är att arbeta för en likvärdig biblioteksservice i Kalmar län.


Regionbibliotekets verksamhetsidé
Regionbiblioteket arbetar med professionell biblioteksutveckling. 

Bild av organisationsmodell 

Verksamhetsinnehåll
Vi är den samordnande aktören i projekt, samarbeten och nätverk.
Vi har en stödjande och rådgivande funktion för bibliotekspersonalen i länet.
Vi samordnar arbetsmöten och fortbildningar.

Fokusområden
Digitala bibliotek
Barn och ungas språkutveckling
Läsfråmjande vuxna
Kommunikation
Stödjande strukturer 

Bild av fokusområdena

Bild av aktiviteter kopplat till arbetsgrupper

Våra ledord
Engagerad Lyhörd Kompetent Kreativ

Våra målgrupper
Vi vänder oss i första hand till personal vid länets folkbibliotek.

Kontakta Regionbiblioteket

Mina sidor

Språk

Region Kalmar län / Regionbiblioteket