Regionbibliotek Kalmar

Om Biblioteksutveckling Region Kalmar län

 Biblioteksutveckling Region Kalmar läns uppdrag och mål enligt bibliotekslagen 11§

Främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller biblioteken som är verksamma i Kalmar län.

Biblioteksutveckling Region Kalmar läns mål
Biblioteksutveckling Region Kalmar läns mål är att arbeta för en likvärdig biblioteksservice i Kalmar län.


Vår verksamhetsidé
Biblioteksutveckling Region Kalmar län arbetar med professionell biblioteksutveckling. 

Verksamhetsinnehåll
Vi är den samordnande aktören i projekt, samarbeten och nätverk. 
Vi har en stödjande och rådgivande funktion för bibliotekspersonalen i länet.
Vi samordnar arbetsmöten och fortbildningar.

Fokusområden
Digitala bibliotek
Läslustskapande insatser
Prioriterade grupper
Kommunikationsinsatser
Stödjande strukturer 

Bild av fokusområdena

Bild av aktiviteter kopplat till arbetsgrupper

Våra ledord
Engagerad Lyhörd Kompetent Kreativ

Våra målgrupper
Vi vänder oss i första hand till personal vid länets folkbibliotek.

Kontakta oss

 
 
 
 
 
 
 
 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se