Minnesanteckningar chefsmöten

Minnesanteckningar chefsmöten

2018
Februari
April
Juni
September
December

2019
Februari
April
Oktober (2 dagar)
December

2020
Februari
April
Juni
September
November (2 dagar)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se