Läslov

Läslov

Läslov

För fjärde året i rad har Biblioteksutveckling Region Kalmar län sökt och fått beviljat Kulturrådets bidrag Läsfrämjande insatser under skollov och har därmed stärkt det läsfrämjande arbetet för den prioriterade gruppen barn och unga på biblioteken i Kalmar län med nästan en miljon kronor. Årets bidrag är på 250 000 kr och ska användas till läsfrämjande aktiviteter för barn och unga mellan 6 – 19 år under Läslovet 2020 (vecka 44). Tillsammans med länets bibliotek satsar Biblioteksutveckling Region Kalmar län på Läslov 2020 för att inspirera till och öka läsningen bland barn och unga i vårt län. I år väljer biblioteken i Kalmar län att särskilt synliggöra nationella minoriteter inom ramen för Läslov.

Bakgrunden till Bidraget Läsfrämjande insatser under skollov och har sitt ursprung i budgetpropositionen för 2017 då regeringen aviserade att det avsågs att ge stöd till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov för att stötta Läsrörelsens initiativ LÄSLOV vecka 44. Vidare föreslogs i budgetpropositionen att anslaget till regional kulturverksamhet skulle förstärkas med 5 miljoner kronor per år under perioden 2017–2020. 

Kontaktperson:
Henriette Sandell
henriette.sandell@regionkalmar.se
Biblioteksutvecklare
072-1410918

http://läslov.se/ är en nationell sida.

Marknadsföringsmaterial 2020

Tips på inlägg (text och bild) till sociala medier (pdf)

Lila bollen jpg

Skärm 1920x1080 läslov svenska jpg

Skärm 1920x1080 läslov arabiska jpg

Skylt A4 läslov svenska pdf

Skylt A4 läslov engelska pdf

Skylt A4 läslov arabiska pdf

Skylt A3 läslov svenska pdf

Skylt A3 läslov engelska pdf

Skylt A3 läslov arabiska pdf

SocMedier Hej minoritet jpg

Minoritet teckningsmall flaggor pdf

Minoritet Hej-skylt A3 pdf

Digitalt lässur pdf

PressReader logga jpg

Kvinna som läser för två äldre barn

Kvinna som läser för ett barn

Man som läser för två små barn

Man som läser för tre barn

 

 

Här hittar du material för att marknadsföra läslovet (från 2019)

Kampanjinformation

Affisch A4 sve

Affisch A4 arabiska

Affisch A3 sve

Affisch A3 eng

Affisch A3 arabiska

Affisch A2 sve

Bara lila monstret

Affisch mall lila monster A3

Affisch lila monster A4

Affisch mall pumpa A3

Affisch mall pumpa A4

Affisch mall hjärta A3

Affisch mall hjärta A4

Bokmärke

Skärmbild svenska, att lägga upp på digitala skärmar

Skärmbild, arabiska, att lägga upp på digitala skärmar

 

Film att sprida på sociala medier, hemsida, i kommunens kanaler

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se