Läslov

För tredje året i rad har Biblioteksutveckling Region Kalmar län sökt och fått beviljat Kulturrådets bidrag Läsfrämjande insatser under skollov och har därmed stärkt det läsfrämjande arbetet för den prioriterade gruppen barn och unga på biblioteken i Kalmar län med nästan en miljon kronor. Årets bidrag är på 250 000 kr och ska användas till läsfrämjande aktiviteter för barn och unga mellan 6 – 19 år under Läslovet 2019 (vecka 44). Det är en stor variation av kostnadsfria evenemang som sker på länets bibliotek under Läslovet; författarbesök, makerspace, skrivarverkstäder, tecknarverkstäder, sagostunder, högläsning och spännande temakvällar av alla de slag. Tillsammans med länets bibliotek satsar Biblioteksutveckling Region Kalmar län på Läslov 2019 för att inspirera till och öka läsningen bland barn och unga i vårt län.

Läslov 2019 är för alla barn och unga och i år väljer biblioteken i Kalmar län att ge ett särskilt fokus till barn och unga med funktionsnedsättning.

Bakgrunden till Bidraget Läsfrämjande insatser under skollov och har sitt ursprung i budgetpropositionen för 2017 då regeringen aviserade att det avsågs att ge stöd till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov för att stötta Läsrörelsens initiativ LÄSLOV vecka 44. Vidare föreslogs i budgetpropositionen att anslaget till regional kulturverksamhet skulle förstärkas med 5 miljoner kronor per år under perioden 2017–2020. 

http://läslov.se/ är en nationell sida.

Här hittar du material för att marknadsföra läslovet (efter den 30 sept)

Kampanjinformation

Affisch A4 sve

Affisch A4 arabiska

Affisch A3 sve

Affisch A3 eng

Affisch A3 arabiska

Affisch A2 sve

Bara lila monstret

Affisch mall lila monster A3

Affisch lila monster A4

Affisch mall pumpa A3

Affisch mall pumpa A4

Affisch mall hjärta A3

Affisch mall hjärta A4

Bokmärke

Skärmbild svenska, att lägga upp på digitala skärmar

Skärmbild, arabiska, att lägga upp på digitala skärmar

 

Film att sprida på sociala medier, hemsida, i kommunens kanaler

 

Kontaktperson:

Julia Sallander

Biblioteksutvecklare

0480-448365

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se