Läsfrämjande

Läsfrämjande

Biblioteksutveckling Region Kalmar län arbetar för att alla vuxna, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Enligt bibliotekslagen 4§ och 5§ ska hänsyn tas till prioriterade grupper så som personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.

Vi arbetar särskilt för

  • att arbeta fram en strategi för läsfrämjande arbete för vuxna
  • att samordna läsfrämjande insatser

Kontaktperson: Maud Salim

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se