Hoppa till innehåll
Bibliotek i länet och den regionala Arenan Bibliotek i länet och den regionala Arenan

Kalmar län består av 12 kommuner. Varje kommun har ett huvudbibliotek samt ett eller flera skolbibliotek. De flesta biblioteken har filialbibliotek på mindre orter. 

Denna regionala Arena samlar de tolv biblioteken på en och samma webbplats. Katalogsökningen är gemensam för samtliga bibliotek i Kalmar län och resultatet presenteras i en gemensam träfflista. Syftet med detta är att bibliotekspersonalen på ett förenklat sätt ska kunna beställa böcker av varandra i fjärrlånesamarbetet som finns i länet. Webbplatsen administreras av Regionbiblioteket i Kalmar län. Målgruppen för katalogsökningen är biblioteksanställda i Kalmar län och den funktionen bör därmed inte marknadsföras till låntagare.

Webbplatsen fungerar även som Regionbibliotek i Kalmar läns webbplats. Under fliken Regionbiblioteket finns kontaktuppgifter, kalendarium samt information om Regionbibliotekets verksamhet. 

Läs mer om bakgrunden och upplägget av den regionala Arenan.