Läslov 2020 och inköp av minoritetslitteratur

Läslov och inköp av minoritetslitteratur för barn, unga och vuxna

Kulturrådets katalog underlättar inköp av litteratur på de nationella minoritetsspråken

Biblioteksutveckling Region Kalmar län erbjuder varje kommunbibliotek att rekvirera 15 000 kr (Södermöre kommundel får 5 000 kr) var till inköp av barn- och vuxenlitteratur på de nationella minoritetsspråken.  Det är ett bra tillfälle att stärka utbudet inför ett långsiktigt arbete med denna målgrupp och i synnerhet inför Läslovet 2020, där fokus ligger på barn och unga inom de nationella minoriteterna.

Kulturrådets katalog med litteratur på de fem nationella minoritetsspråken finns här:

https://www.kulturradet.se/publikationer/litteratur-pa-de-fem-nationella-minoritetsspraken/ 


Ni rekvirerar på följande sätt senast 30 april:

Region Kalmar län
Fakturaskanning
Box 601
391 26 Kalmar
Refnr: 6505002
Märk ”Läslov2020”

 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se