Kommunikation

Kommunikation genomsyrar hela Biblioteksutveckling Region Kalmar läns verksamhet och påverkar alla områden. Fokusområdet kommunikation kommer utöver att vara behjälplig övriga områden rent kommunikativ också utveckla bibliotekens kommunikation och marknadsföring i länet.

Vi arbetar särskilt för

  • att än mer synliggöra folkbibliotekens funktion genom gemensamma kampanjer i Kalmar län
  • att stöda och underlätta kommunikationsarbetet för biblioteken i länet bland annat genom mallar och checklistor
  • att skapa nätverk där det finns möjlighet att diskuterar gemensam marknadsföring för hela länet
  • samverkan kring stora kommunikationsfrågor t ex. gemensam webbportal

 

Kontaktperson: AnnaSara Nilsson

Presentation av AnnaSara

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län