Kommunikation

Kommunikation genomsyrar hela Biblioteksutveckling Region Kalmar läns verksamhet och påverkar alla områden. Fokusområdet kommunikation kommer utöver att vara behjälplig övriga områden internt också utveckla bibliotekens kommunikation och marknadsföring i länet.

Vi arbetar särskilt för

  • att än mer synliggöra folkbibliotekens funktion genom gemensamma kampanjer i Kalmar län
  • att stöda och underlätta kommunikationsarbetet för biblioteken i länet.
  • att skapa nätverk där det finns möjlighet att diskuterar gemensam marknadsföring för hela länet

Just nu är det två kampanjer på gång:

PressReader 1 sept-13 okt

Läslov 2019 14 okt- 3 nov

Läs mer om kommunikationsinsatser

Kontaktperson: AnnaSara Nilsson

 
 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se