Gemensamma beslut

Gemensamma beslut

I samverkan tar chefsgruppen beslut om gemensamma aktiviteter och policyn. 

Fjärrlånepolicy (pdf)
Inläsningstjänst (pdf)
Kommunikationskostnader (pdf)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se