Länkar till GDPR

 

SKL Sveriges kommuner och landsting informerar om GDPR

Datainspektionen  - utförligt om GDPR

7minds blogg - här finns bra och lättfattlig information kring GDPR

 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län