Digitala kampanjveckor

Vid rekvirering av pengar (5000 kr) för evenemang under All Digital Week och e-medborgarveckan 

Ange följande på fakturan:           

Summa: 5000 kr
Kommun som rekvirerar:
Kostnadsställe: 65050
Referensnummer: 6505004
Projektnummer: 5118
Ändamål: All Digital Week 

Fakturaadress:
Fakturor
Region Kalmar län
Fakturaskanning
Box 601
391 26 Kalmar

 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se