Digitala bibliotek

Digitala bibliotek

 

 
 
 
 

Fokusområdet digitala bibliotek handlar om digital samordning, utveckling och delaktighet för folkbiblioteken i Kalmar län.
Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet (7§ SFS 2013:801).

Biblioteksutveckling Region Kalmar län arbetar särskilt för

  • att bidra till hållbara digitala strukturer för samordning och marknadsföring av folkbiblioteken i länet
  • att bidra till att höja den digitala kompetensen på folkbiblioteken
  • att omvärldsbevaka det digitala biblioteksområdet  

- Här hittar du Digiteket och information om hur du använder Digiteket som lärresurs

Läs mer om digitala kompetenshöjningen  Digitalt först med användaren i fokus här finns även utbildningsmaterial.

Kontaktperson: Naemi Carlsson

 
 
 
 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se