Digitala bibliotek

Fokusområdet digitala bibliotek handlar om digital samordning, utveckling och delaktighet för folkbiblioteken i Kalmar län.
Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet (7§ SFS 2013:801).

Biblioteksutveckling Region Kalmar län arbetar särskilt för

  • att bidra till hållbara digitala strukturer för samordning och marknadsföring av folkbiblioteken i länet
  • att bidra till att höja den digitala kompetensen på folkbiblioteken
  • att omvärldsbevaka det digitala biblioteksområdet  

Läs mer om den digitala kompetenshöjningen, Digitalt först.

Kontaktperson: Naemi Carlsson

Presentation av Naemi och Henriette

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län