Digital kompetenshöjning

Digitalt först med användaren i fokus

Här kan du läsa om den nationella satsningen på ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal – Digitalt först med användaren i fokus. 

Läs mer på KBs sida om Digitalt först

Regeringens uppdrag till KB om digitalt kompetenslyft

I december 2017 gav regeringen Kungliga biblioteket i uppdrag att under 2018-2020 nationellt samordna och finansiera en satsning på ett digitalt kompetenslyft med de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder.

  • Syftet med uppdraget är att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten genom att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier.
  • För arbetet har regeringen anslagit 25 miljoner kronor årligen till Kungliga biblioteket under tre år.

Vad innebär ett digitalt kompetenslyft?
Så här skriver regeringen i uppdraget till Kungliga biblioteket:

Digital kompetens innebär bl.a. att individer är förtrogna med digitala verktyg och tjänster. Digital kompetens omfattar också medie- och informationskunnighet, dvs. kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

Läs mer: Uppdrag till KB om digitalt kompetenslyft 

Digiteket

Hösten 2019 lanserades Digiteket som är en lärplattform för bibliotekspersonal. Registrera dig på Digiteket och ta del av kursutbudet. 

Se Digitekets släppkonferens med bra och inspirerande föreläsningar här!

Har du frågor rörande Digitalt först så är du välkommen att kontakta: naemi.carlsson@regionkalmar.se

 
 
 
 

Lärresurser

Lärresurser för självstudier (en del passar bra att använda tillsammans med besökare)

 Digiteket  lärresurser och moduler för bibliotekspersonal 

Internetstiftelsen 

Här har internetstiftelsen samlat alla sina utbildningssatsningar https://internetstiftelsen.se/kunskap/ 

Statens medieråd är inriktat på barn och unga men fungerar lika bra för vuxna  

Myndigheten för delaktighet har material kring delaktighet för personer med funktionsvariationer  

Mikoteket  utvecklas och drivs av Martin Törnros och erbjuder arbetsmaterial i olika spår inom medie- och informationskunnighet (MIK) och digital kompetens.

 Viralgranskaren  Metros  

Opendigi är framtaget av arbetsförmedlingen (här behöver man logga in med mobilt bank-ID)  

Skolverket Kolla källan 

Skolinspektionen Källkritik 

KBs checklista för digital säkerhet och integritet  

UR-skola 

Bibblan bildar

 

Omvärldsbevakning av digitalisering 

Digitaliseringsrådet  

Digitalt först med användaren i fokus (KBs sida)  

Myndigheten för digital förvaltning  

SKL digital delaktighet   

Digidel

Myndigheten för tillgängliga medier - MTM 

Svensk biblioteksförening

Sociala media:
Facebookgruppen digital samhällskunskap 

Poddar: (Hittas bland annat på spotify)

Digitalsamtal

Greppa UX

 Vill du ha fler tips på sidor och verktyg rekommenderas Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs utmärkta sida: 

http://www.biblioteksutveckling.se/digitalt-foerst-med-anvaendaren-i-centrum/

 

 
 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se