PressReader statistik, webbutbildning

Målgrupp: ansvariga för PressReader statistik på biblioteken
När: 20 augusti 9.00
Var: via dator, webbutbildning
Anmälan

Målgrupp: ansvariga för PressReader statistik på biblioteken
När: 20 augusti 9.00
Var: via dator, webbutbildning
Anmälan

Språk

Sökfasetter

Läs mer

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län