Transportkostnader bidrag

Rekvirering av bidrag till transportkostnader
Ni kan rekvirera ett bidrag från oss för 2020 års transportkostnader. Summan är 33 825kr/kommun.
Sista datum att rekvirera är satt till den 15 april.

Region Kalmar län
Fakturaskanning
Box 601
391 26 Kalmar
Refnr: 6505003
Märk ”Stärkta bibliotek”

 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se