5 fokusområden

Våren 2018 enades chefsgruppen om fem fokusområden som biblioteken ska arbeta vidare med:


1. Digitala bibliotek
2. Läslustskapande insatser
3. Prioriterade grupper
4. Stödjande strukturer
5. Kommunikationsinsatser

Inom varje fokusområde har det bildats arbetsgrupper som tar fram planer för vilka samaktiviteter som kan genomföras.  Biblioteksutveckling roll är att leda arbetsgrupperna, samordna planerade aktiviteter och att erbjuda relevant fortbildning.

Så här organiseras samverkan

Mandat och roller

 
 
 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se