5 fokusområden

Fem fokus- och insatsområden

Våren 2018 enades chefsgruppen om fem fokusområden som biblioteken ska arbeta vidare med:

1. Digitala bibliotek

2. Läslustskapande insatser

3. Prioriterade grupper

4. Stödjande strukturer

5. Kommunikationsinsatser 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Språk

Region Kalmar län / Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  • Besöksadress: Strömgatan 13 i Kalmar
  • Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar
  • www.regionkalmar.se