Hoppa till innehåll

Regionbiblioteket i Kalmar län

Regionbiblioteket i Kalmar län är en del av Regionförbundet. Den regionala biblioteksutvecklingen utgår från Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi (RUS), samt Kalmar läns Kulturplan 2015-2017.

Regionbibliotekets verksamhet styrs av bibliotekslagen som betonar att regional biblioteksverksamhet ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet för länets folkbibliotek.

 

Läsfrämjande: RELÄ - Regionen läser Läsfrämjande: RELÄ - Regionen läser

Genom RELÄ - Regionen läser, samverkar Regionbiblioteket i Kalmar län med bibliotek, fritidsgårdar, studieförbund, idrottsföreningar och Länskulturen med flera för att erbjuda barn, unga och vuxna i Kalmar län nya vägar till läsning. Samverkan fokuserar kring läsfrämjande insatser under tre år. Projektet startade 15 mars 2015 och finansieras av medel från Kulturrådet, Regionbiblioteket och 1:1 medel från Regionförbundet i Kalmar län.

Projektet har samlat totalt 14 delprojekt som vart och ett genomför läsfrämjande aktiviteter under ett eller flera år. Delprojekten har olika målgrupper men huvuddelen av insatserna riktas till barn och ungdomar i åldern 10-15 år samt nya svenskar. RELÄ - Regionen läser möjliggör erfarenhetsutbyte mellan delprojekten. Det övergripande projektet RELÄ samordnar finansiering och sprider goda exempel över kommungränserna så att delprojektens insatser och aktiviteter bidrar till ett regionalt lärande.

För ytterligare information om RELÄ, Regionen läser, läs här eller kontakta projektledare AnnaSara Nilsson.

Projektets blogg uppdateras kontinuerligt med summeringar från pågående delprojekt samt praktisk information. RELÄ finns även på Twitter och Instagram under #regionenlaser. 

Instagram Instagram